קטע:רש"י על צפניה א ז

"הקדיש קרואיו" - זימן חיילותיו ליום מועד