קטע:רש"י על עמוס ח יד

"חי אלהיך דן" - אחד מן העגלים שהעמיד ירבעם בדן