פתיחת התפריט הראשי

"חי אלהיך דן" - אחד מן העגלים שהעמיד ירבעם בדן