קטע:רש"י על עמוס ח י

"והפכתי חגייכם לאבל" - כענין שנאמר (דברי הימים ב לה) וכל יהודה וירושלים מתאבלים על יאשיהו

"וכל שיריכם לקינה" - כענין שנאמר (שם) ויאמרו כל השרים והשרות בקינותיהם

"כאבל יחיד" - כאב שמתאבל על בן יחיד