פתיחת התפריט הראשי

"בעבור נעלים" - בדיל דיחסנון

"ומפל בר נשביר" - ומהממת עיבורא נזבין את הפסולת שנפל מן החטים בנפה נמכור ביוקר לעניים