קטע:רש"י על עמוס ח ג

"שירות היכל" - שהם משוררים בתוך היכלי הם במשתאותיהם

"רב הפגר" - סגי פגרי קטולין

"בכל מקום השליך הס" - בכל אתר יימר רמי וסליק השליכו מכאן (בס"א הסירו מכאן) הפגרים האלה