קטע:רש"י על עמוס ח א

"כלוב קיץ" - סל מלא סופי תאנים שאינם טובות