פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על עמוס ז טז

"ולא תטיף" - ל' נבואה הוא והרבה יש במקרא הטף אל דרום (יחזקאל כ"א)