קטע:רש"י על עמוס ז ט

"ומקדשי ישראל" - הוא בית אל שנאמר כי מקדש מלך הוא

"על בית ירבעם" - בן יואש