פתיחת התפריט הראשי

"הראני" - עוד פורענות להביא עליכם

"והנה קורא" - את פמליא שלו

"לריב" - אתכם בפורענות דליקת אש

"החלק" - חלקת השדה