קטע:רש"י על עמוס ו יב

"הירוצון בסלע סוסים" - כלום יעמדו במרוצתם בשנותם סדורו של עולם

"אם יחרוש אדם בבקרים" - בסלע שאתם סבורים לשנות דרך הטובה ותתקיימו ותצליחו