קטע:רש"י על עמוס ו יא

"רסיסים" - שיהא מרוסס לבקיעות דקות

"בקיעים" - גדולים מרסיסים לפי חשיבותו תהי מכתו כן תרגום יונתן וימחי מלכו רבא מחא תקיפא ומלכו זעירא מחא חלשא