קטע:רש"י על עמוס ו א

"נקובי ראשית הגוים" - לכם היו קוראים גוי המשובח שבעכו"ם

"ובאו להם בית ישראל" - הם בחרו במשפטיהם ובאו לכללם