פתיחת התפריט הראשי

"נקובי ראשית הגוים" - לכם היו קוראים גוי המשובח שבעכו"ם

"ובאו להם בית ישראל" - הם בחרו במשפטיהם ובאו לכללם