קטע:רש"י על עמוס ה כב

"ושלם מריאיכם" - ושלמי פטומיכון בהמות מפוטמות