קטע:רש"י על עמוס ה טו

"שארית יוסף" - כל ישראל נקראין על שמו לפי שכלכל אותם