קטע:רש"י על עמוס ה ד

"דרשוני וחיו" - עלו לרגל לשלם נדריכם בירושלים