פתיחת התפריט הראשי

"בתולת ישראל" - משיגלו בימי הושע בן אלה (מלכים ב טז) לא יעמוד עוד מלך מעשרת השבטים

"נטשה על אדמתה" - כל דבר המושלך ומוטל ונופץ על השדה קורהו נטישה