קטע:רש"י על עמוס ג יא

"צר וסביב הארץ" - הצר מוכן לבא וסביב לארץ הזאת יבא