קטע:רש"י על עמוס ג ז

"כי לא יעשה ה' וגו' כי אם גלה סודו" - אותו סוד אל עבדיו הנביאים