קטע:רש"י על עמוס ג ג

"הילכו שנים יחדיו" - שאתם אומרים לנביאים לא תנבאו כלום הנביאים מתנבאים מלבם אלא א"כ נצטוו כלום דברים נעשים אלא ע"פ דרכם

"בלתי אם נועדו" - אלא א"כ קבעו מועד ללכת יחדיו למקום פלוני