פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על עמוס ג ב

"רק אתכם ידעתי" - אהבתי ואתם פשעתם בי על כן וגו' ורבותינו דרשוהו לצד אחר במסכת ע"ז