פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על עמוס ב יג

"מעיק" - תרגום של מציק

"תחתיכם" - את חנייתכם

"תעיק העגלה" - מכובד משא שעליה