קטע:רש"י על עמוס ב טז

"ערום ינוס וגו'" - ערטילאי בלא כלי זיין