פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על עמוס ב טו

"וקל ברגליו לא ימלט" - את נפשו