קטע:רש"י על עמוס א יא

"על רדפו בחרב אחיו" - שנאמר (במדבר כ) פן בחרב אצא לקראתך וגם עודנו טורף אפו ושומר עברתו ולא חזר בו

"ויטרוף לעד אפו" - החזיק בה ולא הניחה