קטע:רש"י על עמוס א ח

"אשדוד אשקלון עקרון" - סרני פלשתים הם

"והשיבותי ידי" - אכה ואשנה