קטע:רש"י על עמוס א ד

"חזאל ובן הדד" - מלכי ארם וראש ארם דמשק