קטע:רש"י על עזרא י יג

"והעת גשמים" - שהגשמים יורדים עלינו

"והמלאכה" - והרחקת עבירה זו אין אתה יכול לתקן כל כך במהירות