קטע:רש"י על עזרא י ב

"ונושב" - והושבנום

"יש מקוה" - יש תקוה לישראל על כך שהם יכולים להוציא נשיהם הנכריות והנולד מהם ולהוציא כל הבנים הנולדים מן הנשים הנכריות