קטע:רש"י על עזרא ט ט

"כי עבדים אנחנו" - לדריוש מלך פרס

"לא עזבנו" - לא עזב אותנו

"ויט" - לשון מפעל כמו מטה הטה עלינו חסדו

"גדר" - שהיו גודרין גדר לשמור מצותיו