קטע:רש"י על עזרא ט א

"אלה" - דברים הללו אשר ספרו דתי המלך