קטע:רש"י על עזרא ח לא

"בשנים עשר לחודש הראשון" - בשנים עשר לניסן

"ויד אלהינו היתה עלינו" - להצליחנו על הדרך אשר הלכנו עליה