קטע:רש"י על עזרא ז יא

"וזה פרשגן הנשתוון" - וזה פתשגן הכתב

"וחקיו על ישראל" - ואת חקיו אשר צוה על ישראל לשמרם