קטע:רש"י על עזרא ד יח

"נשתונא" - כתב הנשתוון אשר שלחתם אלינו היה מפורש וקרוי לפני