קטע:רש"י על עזרא ד ט

"אדין" - אז

"רחום" - שם אדם

"בעל טעם" - מזכיר ובעל דברים

"ושאר כנותהון" - ושאר סיעותיהם

"דיניא וארפסתכיא וגו'" - הללו כולם שמות של עכו"ם שהושיב סנחריב בערי שומרון

"אפרסיא" - הם פרסיים שהושיב סנחריב בערי שומרון

"ארכוי" - הם בני ארך שנאמר וארך ואכד וכלנה (בראשית י')

"בבליא" - הם בני בבל

"שושנכיא" - בני שושן הבירה

"עלמיא" - בני עילם מכל העכו"ם הללו הושיב סנחריב בא"י וכולן היו משיבין ומסכימים בשליחות המכתב זה