רש"י על עזרא ג א

"ויגע" - כמו והגיע

"החדש השביעי" - הוא חדש תשרי ובני ישראל אשר היו בערים מה עשו ויאספו כולם כאחד לירושלים