קטע:רש"י על עזרא ב א

"ואלה בני המדינה" - אלה בני ישראל אשר ממדינת ארץ ישראל העולים עתה מן השבי אשר בגולה לירושלים

"וישובו" - ועתה חזרו לירושלים

"ויהודה" - ובני יהודה חזרו כל אחד ואחד לעירו