פתיחת התפריט הראשי

"כל כלים" - עתה כולל חשבון המנויין ושאינן מנויין כולן במניין אחד אבל החשובין הוא מונה

"העלות" - לשון (יפעל)