פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על עובדיה א יט

"וירשו הנגב" - ישראל שהיו יושבין בדרומה של ארץ ישראל ירשו את הר עשו שהוא במצר דרום ובני השפלה ירשו את ארץ פלשתים ואת הר אפרים ואת הר שומרון

"ובנימין את הגלעד ובני מנשה שהיתה ארץ גלעד" - שלהם יפשטו להם מהלאה לגבולותיה של ארץ ישראל במזרחה