רש"י על עובדיה א יח

"כי ה' דבר" - והיכן דבר (במדבר כד) וירד מיעקב והאביד שריד וגו'