קטע:רש"י על עובדיה א יד

"ואל תעמוד על הפרק" - מקום שהבורחים יוצאים דרך שם לימלט ובלשון לע"ז קוראים אותו טרו"ג

"(אל תעמוד על הפרק" - מכאן שאסור להפסיק בק"ש בין פרק לפרק הג"ה דר"ע)