קטע:רש"י על עובדיה א יג

"ואל תשלחנה בחילו" - אל תשלחנה ידך בנכסיו כן תרגם יונתן ומקרא קצר הוא וצריך להוסיף עליו ידך