קטע:רש"י על עובדיה א טז

"כאשר שתיתם על הר קדשי" - כמה דחדיתון על מחת טורא דקודשי

"ולעו" - כתרגומו ויסתלעמון ל' מהומה ושממון וטירוף דעת אישטורדישו"ן בלע"ז