קטע:רש"י על עובדיה א ט

"וחתו גבוריך תימן" - יחתו ויפחדו לנוס אל ארץ ישמעאל וי"ת ויתברון גברך יתבי ארעא דרומא

"למען יכרת" - כל איש גבור

"מהר עשו מקטל" - מרוב הרג שיבא עליכם