קטע:רש"י על נחמיה יג כא

"ואומרה אליהם" - התריתי באותם הרוכלים

"אם תשנו" - אם תוסיפו לעשות פעם שנייה

"מן העת" - מן אותו יום והלאה לא באו ביום השבת