קטע:רש"י על נחמיה יג יג

"כי נאמנים" - היו לחלוק המתנות ביניהם