קטע:רש"י על נחמיה יג ו

"ובכל זה" - ובכל המעשה הזה באתי אל המלך וחזרתי לבבל

"נשאלתי" - שיתן לי רשות לעלות לירושלים ולחזור