קטע:רש"י על נחמיה יב מא

"בחצוצרות" - היו תוקעין מתוך שמחתן