קטע:רש"י על נחמיה יב לח

"והתודה השנית ההולכת למול" - תודה אחרת שהיתה שנית לחברתה היתה הולכת נגד חברתה בשוה ולא זו אחר זו

"ואני אחריה" - ואני הייתי הולך אחריה של תודה