קטע:רש"י על נחמיה יב לא

"מעל לחומה" - שקדש את העיר והלכו השרים ובית דין והכהנים והלוים עם שתי תודות סביב לעיר הכל כמפורש במסכת שבועות כדי לקדש את העיר

"שתי תודות" - שתי לחמי תודה כל לחם ולחם קרוי תודה

"ותהלוכות לימין" - וכאשר יצאו מן העיר כדי לסובבה הלכו לצד ימינה