קטע:רש"י על נחמיה יא כב

"ופקיד הלוים" - ממונה על הלוים אשר בירושלים

"לנגד מלאכת" - על מלאכת הבית ממונה כגון בנייני בדק הבית ושאר דברים שמוציאין ממון למעשה (למעשר) הבית כענין שנאמר למעלה ושבתי ויוזבד על המלאכה החיצונה וגו'